รมว.แรงงาน ลุยพื้นที่เชียงรายสำรวจแรงงานต่างด้าว

รมว.แรงงาน ลุยพื้นที่เชียงรายสำรวจแรงงานต่างด้าว พบแรงงานพม่าขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมากที่สุด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เชียงรายเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานผู้ประกันตนต่างด้าว แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน ความรู้ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และบริการด้านแรงงานแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ บริษัทชา 101 จำกัด ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน ความรู้ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้กับแรงงานต่างด้าว โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และและสามารถใช้สิทธิที่พึงมีได้อย่างถูกต้อง
สำหรับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดเชียงราย มียอดแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 จำนวน 11,551 คน โดยเป็นสัญชาติอื่นๆ 1,320 คน เป็นแรงงาน ต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) รวมทั้งสิ้น 10,231 คน แบ่งเป็น เมียนมา 9,730 คน ลาว 373 คน และกัมพูชา 128 คน ทั้งนี้ บริษัท ชา 101 จำกัด มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 38 คน สัญชาติลาว 37 คน และกัมพูชา 1 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการให้ความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าวและบูรณาการร่วมกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และบริการด้านแรงงานแก่ลูกจ้าง บริษัท ชา 101 จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสิทธิประกันสังคม ที่กระทรวงแรงงานมุ่งให้ความสำคัญตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยให้สวัสดิการที่ดีแก่แรงงานต่างด้าวให้ได้เข้าถึงหลักประกันสังคมที่ดี เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา https://siamrath.co.th/n/51307

Copyright © 2018. All rights reserved.