Month: February 2562

กสม. ขอ สตช. ทบทวนแก้ระเบียบเปิดเผยประวัติอาชญากรรมเด็ก/เยาวชน ย้ำต้องคุ้มครองสิทธิฯ

“กสม.” ขอให้ “สตช.” ทบทวนแก้ไขระเบียบการเปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชน ย้ำต้องคุ้มครองสิทธิเด็กตามกฎหมาย-พันธกรณีสากล เอื้อบาปบริสุทธิ์กลับคืนสู่สังคม 15 ก.พ.2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานว่า วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีข้อเสนอแนะที่ 4/2560 เรื่องข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีการเปิดเผยประวัติการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 โดยให้คัดแยกประวัติการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและบัญชีทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชนไว้ในหมวดใดหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ แยกจากกรณีการกระทำความผิดของบุคคลทั่วไป รวมทั้งขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดในการพิจารณาอนุญาตให้เปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชน วัส กล่าวว่า แม้ว่า สตช. จะได้เร่งดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ ตามข้อเสนอแนะที่ 4/2560 ของ กสม. ข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ กสม. เห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันอย่างเคร่งครัดว่าจะไม่มีการเปิดเผยหรือนำประวัติการกระทำผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้ายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชนไม่ว่าในทางใด ๆ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กสม. จึงมีมติให้ สตช. ทบทวนระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 […]

บทความ “การแจ้งเกิด” กับ “การขีดฆ่าวงจรแห่งการไร้ซึ่งสถานะทางทะเบียนของผู้ไร้เดียงสา”

การแจ้งเกิด กับ การขีดฆ่าวงจรแห่งการไร้ซึ่งสถานะทางทะเบียนของผู้ไร้เดียงสา บทความ โดย ชญาดา รุ่งเต่า ร่วมกับ เจสสิก้า แอน นิคสัน ฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์การยุติธรรมนานาชาติ ในขณะที่สถานการณ์ความมั่นคงของประเทศกำลังร้อนฉ่า ด้วยเหตุการณ์ท้าทายประเด็นมนุษยชนว่าด้วยการจัดการปัญหาความรุนแรงทางภาคใต้ ที่ได้เขย่าความมั่นคงแห่งสถาบันที่เคารพหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ด้วยการฆ่าชีวิตพระสงฆ์หรือครูรายวัน อีกมุมหนึ่งได้เกิดภาพการคร่าชีวิตรายวันเช่นกัน เพียงแต่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ และเกิดกับกลุ่มที่กระแสสังคมทั่วไปยังคงมีทัศนคติที่มองเห็นว่าเป็นอื่น นั่นคือ เด็กทารกที่ลืมตาดูโลกแต่ถูกขีดฆ่าทางสถานะบุคคล ในการนับขึ้นทะเบียนเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง เพียงเพราะเกิดจากบิดาหรือมารดาที่เป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เฉกเช่น ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ที่ติดตามข่าวคนไร้รัฐไร้สัญชาติ อาจเคยได้ยินเรื่องราวสุดเศร้าของแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวไทยใหญ่ที่ถูกจับกุม ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เธออุ้มลูกน้อยอายุเพียง 20 วัน ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาพที่พึงสงวนไว้หลุดออกไปสู่สังคมออนไลน์อันน่าสะเทือนใจเมื่อแม่ได้อุ้มลูกแนบอกด้วยสายตาที่หวาดหวั่นภายในห้องคุมขัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพหรือเหตุการณ์ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้น เพราะช่องว่างแห่งดุลพินิจในความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรในบางพื้นที่ ที่ปฏิเสธการรับแจ้งเกิดแม้ว่าจะมีกฎหมายตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองว่าด้วย เรื่องการรับแจ้งเกิด ฉบับวันที่ 22 มกราคม 2558 ซึ่งมีเนื้อหาโดยรวมกำหนดให้ “นายทะเบียน สามารถรับแจ้งเกิดหรือจดทะเบียนการเกิด และออกสูติบัตรให้กับคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทยทุกคน ไม่ว่าบิดามารดาของเด็กจะเป็นคนต่างด้าวประเภทใด มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่ก็ตาม” สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเหมือนกับน้ำผึ้งหยดเดียว ที่นำไปสู่ปัญหาที่น่าปวดหัวพัวพันไปอีกหลายปัญหาหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น […]

หน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์: ADRA

https://web.facebook.com/adrathailand/posts/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B8%AD-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%88-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%B5-2-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3/10151397596501858/?_rdc=1&_rdr

มอบสัญชาติไทยให้ “น้องเกื้อ” เป็นของขวัญวันเกิดและวันเด็ก ชูมีความสามารถหลายด้าน

พม.ประสาน มหาดไทยมอบสัญชาติไทยให้ “น้องเกื้อ” เป็นของขวัญวันเกิดและของขวัญวันเด็ก หลังอยู่ในความดูแลของกรมเด็กนานกว่า 10 ปี มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มีความสามารถหลายด้านทั้งกีฬาและดนตรีวันนี้ (11 ม.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้แก่เด็กเพื่อประกอบการขอสถานะบุคคลและสัญชาติไทยให้แก่เด็ก ตามมาตรา 7 ทวี วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ได้รับสถานะสัญชาติไทยแก่น้องเกื้อ อายุ 18 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยน้องเกื้อได้อยู่ในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน นานกว่า 10 ปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายดังกล่าว“น้องเกื้อมีความสามารถหลายด้าน ทั้งด้านกีฬา ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล นักฟุตซอล และด้านดนตรี เป็นมือเบสวงดนตรีของโรงเรียน และเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียน ดังนั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อให้ได้สิทธิความเป็นพลเมืองไทย เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และวันเด็กแห่งชาติให้กับน้องเกื้อ” ดร.สมคิด […]

1 2
Copyright © 2018. All rights reserved.