Month: July 2562

ตัวตนที่ไร้คนมองเห็น

ในพื้นที่หลายร้อยไร่รายรอบศูนย์การเรียนที่เต็มไปด้วยไร่ส้มทั้งด้านซ้ายขวาหน้าหลัง เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็เข้ามาอาศัยพักพิงอยู่ในไร่ส้มเด็กกลุ่มนี้เป็นผู้ติดตามพ่อและแม่เข้ามาทำงานในประเทศไทยในพื้นที่ไร่ส้มซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  มีหลายครอบครัวที่เข้ามาทำงานอยู่ในไร่ส้มบางก็มีเอกสารแสดงตนและเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่อพยพเข้ามาโดยที่มีเอกสารใด ๆ เลย ทำให้ถูกจำกัดพื้นที่และต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ้อน ๆ เด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ส่วนมากจึงเป็นเด็กที่ยังไร้ซึ้งเอกสารรับรองตัวตนและ เป็นบุคคลที่ไม่เลข 13 หลัก ไม่มีหลักประกัน สุขภาพ  ไม่มีสิทธิการเดินทาง  และความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างลำบาก  และหากเด็กกลุ่มนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือทำให้เข้าสู้กระบวนการพัฒนาสถานะบุคคล ให้มีเลข 13 หลัก อย่างน้อยก็จะทำให้พวกเขามีตัวตนขี้นมาไม่ต้องอยู่อย่างคนไร้ตัวตน ไร้รัฐ ไร้สัญชาติต่อ ไป โดย ทีมงานสถานะบุคคล มูลนิธิกระจกเงา 

“จุรินทร์” เยี่ยมให้กำลังใจคนไทยไร้สัญชาติชายแดนใต้ ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สิทธิรับบัตรประชาชน

 20 กรกฎาคม 2562  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกฯ และ รมว. พาณิชย์ พร้อมคณะ ได้เดินพบปะ ทักทายถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการตรวจเอกสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ ทันทีที่คณะรองนายกรัฐมนตรีเดินทางถึง อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีทะเบียนราษฎร์และไร้สัญชาติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความประทับใจ และรอยยิ้มให้กับเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนที่มารอรับบริการ         โดยนายจุรินทร์ ใช้ภาษาถิ่นสอบถามถึงความเป็นมาเป็นไปถึงสาเหตุของการตกหล่นการสำรวจจนยังไม่มีบัตรประชาชน ซึ่งได้รับคำตอบอันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พ่อเป็นคนมาเลย์แต่แม่กลับมาอยู่เมืองไทย หรือพ่อแม่เป็นไทย เกิดเมืองไทยแต่ย้ายถิ่นไม่ได้แจ้งเกิด เป็นต้น โดยนายจุรินทร์กล่าวว่าหากได้บัตรประชาชนก็จะมีผลให้ได้รับสิทธิต่างๆจากภาครัฐโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเรียนฟรี รักษาพยาบาล และสิทธิอื่นๆที่คนไทยทั่วไปพึงไดัรับ โดยโครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้เป็นโครงการที่เริ่มเมื่อ 20 กันยายน 2559 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้และมีรับสั่งด้วยความห่วงใยถึงปัญหาของคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียและคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรรวมทั้งปัญหาขาดสารอาหารด้วย   สำหรับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ได้กำหนดจัดตรวจพิสูจน์ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติในพื้นที่เป้าหมายจำนวน  1,000 คน หลังจากที่ในปีงบประมาณปี 2560 -2561 ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งโครงการยังคงเดินหน้าช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต่อไป […]

ผู้เฒ่าดอยแม่สลอง รอรัฐช่วยแก้คนไร้รัฐไร้สัญชาติ

นักศึกษา ปสม.1 ขึ้นดอยแม่สลอง เชียงราย ศึกษาปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ หลังพบผู้เฒ่าไม่มีสัญชาติ จำนวนมาก วอนรัฐมนตรีมหาดไทย เร่งแก้ปัญหาเชิงสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 23 กรกฎาคม นักศึกษาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program – HREP) (ปสม.๑) สถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปยัง มูลนิธิพัฒนาชุมชนและพื้นที่ภูเขา (พชภ.) ดอยแม่สะลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเครื่องกีฬาให้กับเด็กนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาสุขใจ โดยมี นางเตือนใจ ดีเทศน์ นางประกายรัตน์ ต้นธีระวงศ์ และนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ เข้าร่วม นางเตือนใจ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องดีที่นักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าในความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องท้าทายของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ที่ต้องรีบจัดการเพราะยังมีชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ภูเขาที่มีคุณสมบัติการมีสัญชาติไทยครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ปัจจุบันเรื่องเด็กที่เกิดใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้ว แต่กลุ่มที่มีปัญหาที่สุดคือ ผู้เฒ่าหรือคนแก่ ที่ยังไม่มีสัญชาติ ต้องอาศัยภาครัฐและภาคประชาชนในการช่วยเหลือให้เป็นรูปธรรม เพราะในเชิงสิทธิมนุษยชนแล้วคนไร้รัฐต้องหมดไปจากประเทศไทย ที่มาของแหล่งข่าว : https://www.springnews.co.th/thailand/532711

เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ชีวิตที่ไร้หลักประกัน

เด็กชายศรี และพี่น้องรวม 4 คน เป็นกลุ่มลูกแรงงานเคลื่อนย้ายข้ามชาติที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน จากรัฐฉาน พม่า ติดตามครอบครัวเข้ามาในประเทศไทย และเข้ารับการศึกษาที่ #ศูนย์การรียนไร่ส้มวิทยา พร้อมน้อง ๆ อีกสองคน พ่อแม่เคลื่อนย้ายข้ามแดนมาขายแรงงานในภาคการเกษตรในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ศรีและพี่น้องไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคมักเสี่ยงเป็นโรค และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและเสียชีวิตมากที่สุด วันนี้ศรีป่วยด้วยโรคหัด ซึ่งจัดเป็นโรคติดต่อที่มีโอกาสติดเชื้อได้สูง และต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการผื่นขึ้นและเป็นไข้ร่วมด้วย ทว่าแนวทางการรักษาพยาบาลที่มีตั้งหลักเกณฑ์ ตั้งเงื่อนไขสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไร้รัฐไร้สัญชาติ มันเป็นเงื่อนไขที่ผู้ป่วยและผู้ปกครองต้องตกอยู่ในสภาวะจำยอม ผู้ป่วยที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ ต้องวางเงินมัดจำสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล จำนวน 5,000 บาท ซึ่งหากผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวเพียง 3 คืนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่สามพันบาท ไม่รวมค่ายา และทางโรงพยาบาลจะคืนเงินส่วนที่เหลือ แต่หากนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป ผู้ปกครองก็ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนวันที่เข้ารับรักษาพยาบาล และนั้นยังไม่รวมค่ายา เด็กชายศรี ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพเมื่อเข้ารับการรักษายังประสบปัญหาการปฏิบัติที่แตกต่าง คือถูกเรียกค่ารักษาที่แพงกว่าและนี่คือปัญหาการเข้าถึงสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ หรือไร้สถานะในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างจริงจัง ทั้งที่จริงแล้วปัญหาเหล่านี้ถือเป็นความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งแก้ไข รัฐไทยจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาจัดการช่วยเหลือให้คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน สำหรับคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่มีทั้งผู้มีเลขและไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน สิทธิที่จะได้รับก็จะแตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มคนไร้รัฐในที่นี้มี 3 ประเภท […]

“น้องเจมส์” คู่ซ้อมนักดำน้ำถ้ำหลวง ได้บัตรประชาชนไทย

“น้องเจมส์” เด็กน้อยจิตอาสาไร้สัญชาติ คู่ซ้อม “ริก-จอห์น” 2 นักดำน้ำถ้ำหลวง ได้บัตรประชาชนไทยแล้ว หลัง อ.แม่สาย พิจารณาเข้าหลักเกณฑ์ตามคำขอ 3 เงื่อนไข พ่อแม่อยู่ในไทยครบ 15 ปีเกิดและเรียนในประเทศไทย ย้อนไปในช่วงภารกิจกู้ภัย 13 ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี ออกจากถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ขณะนั้นต้องมีเด็กที่มีช่วงวัยส่วนสูงและน้ำหนักใกล้เคียงกันมาเป็นคู่ซ้อมดำน้ำให้กับ 2 นักดำน้ำถ้ำต่างชาติ หนึ่งในเด็กที่อาสาเป็นคู่ซ้อมในครั้งนั้น เป็นเด็กไร้สัญชาติที่ตัวเล็กที่สุด อาศัยอยู่ใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และหลังจากจบภารกิจ ครอบครัวได้ยื่นเรื่องขอสัญชาติให้เด็กน้อยคนนี้ และล่าสุดเขา ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนตามหลักเกณฑ์ปกติแล้ว     “เจมส์” เด็กชาย เกษมสันต์ อิ่นคำ เดินทางมาถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน ภายในที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย โดยมีมารดาขี่จักรยานยนต์นำพาลูกชายมาถึงเวลาประมาณ 10.30 น.ซึ่งเป็นกำหนดวันที่ทาง อ.แม่สาย ได้นัดให้มาถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งครอบครัวนี้ได้ยื่นขอไว้เมื่อวันที่ 14 พ.ย.61 โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ขั้นตอนยื่นเอกสารและถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนจึงเสร็จสิ้น     […]

Copyright © 2018. All rights reserved.