ศูนย์ข้อมูลสื่อวีดีทัศน์

เร่งสกัดแรงงานต่างด้าวทะลักเข้าประเทศ | เที่ยงทันข่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตือนอย่าลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย เสี่ยงถูกจับกุมและถูกดำเนินคดี ขอให้รอการเปิด MOU นำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องในอีก 2-3 สัปดาห์นี้

1 2 3 9
Copyright © 2018. All rights reserved.