ผู้สนับสนุน


แตร์เรซอม ประเทศเยอรมนี 
สำนักงานประสานงาน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
127/4 ซอย เจริญผล 2 ถ.พหลโยธิน 11
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-2791663 or 02-2791664 โทรสาร : 02-2794445

2542-ปัจจุบัน


องค์การไดอาโกเนียประเทศไทย                                             
เลขที่ 444/16 หมู่บ้านรีเจ้นท์ หมู่ 10 ซ.4 ต.สันทราย
อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : +66(0)53492895  โทรสาร : +66(0)53492896  

 

2553-ปัจจุบัน


UPS 
16 / 1 ซอยสุขุมวิท 44 / 1 
ถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 66 2728 9000 โทรสาร: 66 2712 1818

2552-2553


มูลนิธิเอเชีย 
อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 6 
38 ถนนคอนเวนต์ สีลม บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 02-233-1644 ถึง 7 โทรสาร 02-237-7011

2551


องค์การแพลน ประเทศไทย
องค์การแพลนประเทศไทย ชั้น 20 โอเชียล ทาวน์เวอร์ 2 
75/35 สุขุมวิท 19 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กทม. 10110 
โทรศัพท์: 02-259-8284 ถึง 6

2550-2551


องค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย
60/1 อาคารมนริริน ตึก เอ ชั้น 2
ห้อง เอ201 พหลโยธินซอย 8 (ซอยสายลม )
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์: 02 279 6601-2  โทรสาร : 02 615 5100

2550-2551