"เอ็นจีโอจี้รัฐมอบสิทธิบัตรทอง 30 บาทให้เด็กชายแดนเกือบ 7 หมื่นคนที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย"

"เอ็นจีโอจี้รัฐมอบสิทธิบัตรทอง 30 บาทให้เด็กชายแดนเกือบ 7 หมื่นคนที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย เหตุเข้าไม่ถึงบริการรักษาพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงและพัฒนา นายสุรพงษ์ กองจันทึก บอกว่า ปัจจุบันยังมีเด็กนักเรียนเกือบ 7 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กไร้สัญชาติที่อยู่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ในกลุ่มชนเผ่าต่างๆ ซึ่งยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน จึงไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วย โรคระบาดมากขึ้นไม่สามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ จึงมีอัตราการเสียชีวิตเร็วขึ้น ทั้งๆ ที่สามารถรักษาได้ ขณะที่คนที่มารักษาโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายโดยวันพรุ่งนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายนเป็นวันสิทธิเด็กสากล จึงอยากให้ภาครัฐทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติที่กำลังพิจารณายืนยันสัญชาติไทยให้เด็กกลุ่มนี้ อนุมัติให้พวกเขาได้มีเลข 13 หลัก เพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนพึงได้ และเพื่อเป็นของขวัญวันสิทธิเด็กสากลด้วย แต่ก็เป็นกังวลอยู่ว่าการประชุมพิจารณาสิทธิ ซึ่งเดิมจะประชุมวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่มีการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด ซึ่งทำให้ยีดเยื้อออกไปอีกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเฉลียว เถื่อนเภา เล่าว่าเวลาไปหาหมอหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมักปฏิเสธการรักษาเพราะไม่มีบัตรทอง ทั้งที่อาการของเด็กรุนแรงถึงแขนหัก ผอ.ต้องขอร้องด้วยตัวเอง บางทีก็หางบโรงเรียนไปจ่ายค่ารักษา ซึ่งต่อไปนี้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ อยากให้รัฐบาลมอบสิทธิ์บัตรทอง 30 บาทให้เด็กกลุ่มนี้ เพราะตามกฎหมายมีระบุไว้อยู่แล้วว่าคนไทยทุกคนต้องได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน"

อ่านต่อที่: http://www.nationtv.tv/main/content/social/378478583/

Tue, 11/24/2015