เตรียมเชิญหน่วยงานบ้านพักเด็ก หารือป้องกันอัคคีภัยหวันซ้ำรอย

26 พ.ค. 59 ที่รัฐสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พร้อมด้วยคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานกรรมาธิการ ร่วมกันแถลงข่าวถึงเกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จังหวัดเชียงรายว่า ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ กรรมาธิการได้ตระหนักถึงอันตรายถึงความไม่ปลอดภัย โดยขณะนี้มีสถานที่ที่มีการดูแลเด็กที่กินอยู่ประจำ 5 แห่งคือ1.สถานสงเคราะห์เด็กของกระทรวงพัฒนาสังคมเช่น บ้านเด็กมหาราช บ้านเด็กเวียงพิงค์ 2.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหลายหมื่นคน 3. โรงเรียนกินนอนประจำของเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4.บ้านพักเด็กขององค์กรพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และ 5.ที่พักประจำของวัดต่าง ๆทั่วประเทศ สังกัดกรมการศาสนา

ทั้งนี้จากการสอบถามทุกแห่งระบุว่าได้จัดระบบและมีมาตรการในการป้องกันอัคคีภัย การหนีไฟ การตรวจตราระบบไฟฟ้า แต่กลับไม่มีรายละเอียดแบบแผน ดังนั้นในสัปดาห์หน้าคณะกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เพื่อวางมาตรการในการป้องกันต่อไป ไม่ให้เกิดเหตุขึ้นซ้ำอีก อย่างไรก็ตามสิ่งที่กรรมาธิการเป็นห่วงอีกเรื่องคือเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตในโรงเรียน

แหล่งข่าว http://www.naewna.com/local/217605 

 
Tue, 05/31/2016