ร่วมรณรงค์เรียกร้องให้กองทัพพม่ายุติความรุนแรงและโจมตีในรัฐชาติพันธุ์

จากการที่รัฐบาลทหารพม่าอาศัยช่วงที่ผู้คนทั่วโลกกำลังสนใจการเลือกตั้งในพม่า และอ้างการไม่ยอมลงนามหยุดยิงทั่วประเทศของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มนั้น รัฐบาลทหารพม่าได้ถือโอกาสใช้กำลังโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น โกก้าง รัฐฉานเหนือ และ คะฉิ่น เป็นต้น รัฐฉานเหนือถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยรัฐบาลทหารพม่าได้บุกโจมตีรัฐฉานเหนือในเขตเมืองหนอง เมืองสู้ และเมืองเกซี อย่างต่อเนื่องมีการใช้อาวุธสงครามทั้งทางบก และทางอากาศ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน

ความรุนแรงดังกล่าวส่งผลให้หมู่บ้านในรัฐฉานเหนือกว่า ๕๐ หมู่บ้านได้รับความเสียหาย ประชาชนกว่า ๗,๐๐๐ คนต้องอพยพหนีภัยสงคราม เบื้องต้นมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ ๖ คน และเสียชีวิตแล้ว ๕ คน ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหาย ทั้งบ้านเรือนและที่ดินทำกิน  นอกจากนั้นทหารพม่ายังมีการกักตัวชาวบ้านกว่า ๕๐๐ คนและสั่งปิดสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่

การกระทำดังกล่าวของรัฐบาลทหารพม่าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั้งต่อร่างกาย และทรัพย์สิน ผิดวิสัยของรัฐที่กำลังจะก้าวไปสู่วิถีทางแห่งประชาธิปไตย ดังนั้นเราจึงขอเชิญทุกท่านให้เข้าร่วมลงรายชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทหารพม่ายุติการกระทำอันเป็นการล่วงต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชนทั้งในรัฐฉานและรัฐอื่นๆ

ที่มา : https://www.change.org/p/

Tue, 11/24/2015