ประชากรคนตัวจิ๋ว แห่งภูเขาหิมะ รัฐคะฉิ่น เสี่ยงสูญสิ้นเผ่าพันธุ์

นายตานฉ่วย รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรมของพม่าได้ออกมาเปิดเผยในสัปดาห์นี้ว่า ชนเผ่าทะรอง หรือคนตัวจิ๋วแห่งเมืองปูเตา รัฐคะฉิ่นนั้นเสี่ยงที่จะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ ขณะที่ประชากรของชนเผ่าทะรองในปัจจุบันเหลือเพียง 5 คนเท่านั้น

ในปี 2003 จากการศึกษาของภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยย่างกุ้งพบว่า ประชากรชนเผ่าทะรองนั้นเหลือแค่ 5 คน โดยมี 4 พี่น้องและผู้สูงอายุคนหนึ่ง ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี ขณะที่ทั้งหมดมีความสูงระหว่าง 102 – 137 เซนติเมตร ขณะที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรมของพม่าระบุว่า เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก หากทางกระทรวงวัฒนธรรมของพม่าจะดำเนินโครงการที่จะช่วยไม่ให้ประชากรชาวทะรองสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ โดยระบุไม่สามารถทำงานเพียงลำพัง แต่จำเป็นต้องได้รับคำเสนอแนะและความช่วยเหลือจากรัฐบาลท้องถิ่นรัฐคะฉิ่น

ในปี 1997 ดร. Alan Rabinowitz นักสัตววิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสได้มีโอกาสพบและใช้เวลาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตประชากร 5 คนสุดท้ายของเผ่าทะรอง และผู้นำชนเผ่าทะรอง ซึ่งคือ ดะวี วัย 39 ได้อธิบายกับเขาว่า จำนวนตัวเลขทารกชาวทะรองเกิดมาพร้อมภาวะบกพร่องทางร่างกาย มีลักษณะรูปร่างแคระแกร็นลงเรื่อยๆ จึงทำให้ผู้สูงวัยอาวุโสชาวทะรองตัดสินใจที่จะให้เผ่าพันธุ์สูญสิ้นดีกว่าให้เด็กทารกเกิดมามีความบกพร่องทางร่างกายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรมพม่ากล่าวว่า ชาวทะรองควรจะได้รับการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องที่หญิงชาวทะรองไม่ควรห้ามตัวเองมีลูก เพราะจะทำให้เผ่าทะรองสูญสิ้น

นอกจากนี้อีกสาเหตุที่ทำให้ประชากรชาวทะรองแท้ลดจำนวนลงเรื่อยๆ มาจากชายทะรองมีลักษณะเตี้ยและมีฐานะยากจน จึงทำให้ผู้หญิงทะรองและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ไม่ต้องการแต่งงานด้วย ขณะที่ผู้หญิงชาวทะรองบางส่วนตัดสินใจแต่งงานกับชนเผ่าอื่นๆ ขณะที่พบว่า ดะวี เป็นผู้ชายคนสุดท้ายของชนเผ่าทะรอง ขณะที่หญิงชาวทะรองที่เหลือเป็นพี่น้องของเขา ดะวีเคยกล่าวไว้ว่า เขาอาจจะต้องเดินทางไปหาภรรยาที่เป็นชาวทะรองในธิเบต อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาได้เดินทางไปธิเบตตามที่เขาเคยกล่าวไว้หรือไม่ ขณะที่ ประชากรชนเผ่าทะรองในธิเบตยังไม่มีข้อมูลว่า มีจำนวนเท่าไหร่

ชนเผ่าทะรองเป็นชนเผ่าดั้งเดิม ซึ่งเคยอาศัยอยู่บริเวณหุบเขาดูหลงเจียง (Dulong Jiang) ซึ่งเคยเป็นประเทศทิเบตในอดีต ปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของจีน ชนเผ่าทะรองอพยพมายังรัฐคะฉิ่นในช่วงทศวรรษ 1880 โดยชนเผ่าทะรองมีลักษณะรูปร่างแคระแกร็น มีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร จึงถูกเรียกว่าเป็นคนตัวจิ๋ว อย่างไรก็ตาม หญิงชาวทะรองที่แต่งงานกับชายเผ่าอื่นกลับพบว่า ลูกที่เกิดมามีความสูงปกติเหมือนคนทั่วไป โดยปัจจุบันชาวทะรองอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านคะรอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆก่อนถึงทางขึ้นยอดเขาหิมะข่ากาโปราซี ขณะที่ชาวทะรองมีความหมายว่า “ผู้มาจากต้นน้ำ”

ที่มา DVB/สาละวินโพสต์

Copyright © 2018. All rights reserved.