จัดล่ามอำนวยความสะดวก แรงงานข้ามชาติในเชียงรายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ครึ่งวันฉีดเสร็จกว่า 200 คน

เชียงรายระดมฉีดวัคซีนแรงงานข้ามชาติ ป้องกันโควิด-19 ระบาด

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือจีเอ็มเอส ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือแรงงานช้ามชาติ จ.เชียงราย ทำการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่ามีแรงงานข้ามชาติเข้ารับการฉีดประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาและไม่สามารถใช้การสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างเต็มที่ บางคนสามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดได้ แต่อ่านและเขียนไม่ได้ ทำให้มีปัญหาเรื่องการจัดทำเอกสาร การสอบประวัติ และอื่นๆ

ศูนย์แรงงานข้ามชาติ จ.เชียงราย ได้จัดล่ามแปลภาษาคอยให้การช่วยเหลือ ทำให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติได้รับการฉีดวัคซีนด้วยดี โดยล่ามแปลตั้งแต่การแจ้งให้ไปลงทะเบียน แสดงเอกสาร การนั่งรอ และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายได้ประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ ทำให้แรงงานแต่ละคนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และใช้เวลาเพียงประมาณครึ่งวันก็สามารถฉีดวัคซีนแล้วเสร็จทั้งหมด ทั้งผู้ที่เพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก เข็มที่ 2 และมีบางส่วนที่ได้รับเข็มที่ 3 ขณะที่ภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 15,000 คน

นายสืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการสำนักวิชานวัตการสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะผู้ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ จ.เชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมาศูนย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลนครเชียงรายนำแรงงานข้ามชาติเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วขั้นต่ำ 1,000 คน แต่ก็มีผู้ที่นายจ้างพาไปฉีดแล้วอีกจำนวนหนึ่ง กระนั้นทางศูนย์ก็จะร่วมกับเทศบาลนครเชียรายดำเนินการเพื่อให้เข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด เพราะคนเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้เช่นกัน

นายสืบสกุลกล่าวว่า ปัญหาที่พบคือถ้าไม่มีล่ามจะเกิดปัญหาหลายเรื่อง ตั้งแต่เอกสาร โดยเฉพาะใบยินยอมที่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องเซ็นยินยอม นอกจากนี้ ยังมีกรณีเจ้าหน้าที่ซักถามข้อมูลก่อนฉีด ซึ่งถ้าไม่เข้าใจก็จะเกิดความล่าช้า หรือกรณีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ ก็ไม่เข้าใจ โดยเฉพาะข้อปฏิบัติก่อน ระหว่างและหลังการฉีด ทำให้ศูนย์ได้จัดหาอาสาสมัครล่ามแปล โดยหาจากแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในเครือข่าย พร้อมจัดหาตั้งแต่เกิดปัญหาการระบาดของโควิด-19 ปัจจุบันมีประมาณ 15 คน

ด้านสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย รายงานว่า มีผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันเพิ่มขึ้น จำนวน 46 ราย โดยยังพบมากในเขต อ.เมืองเชียงราย และ อ.แม่สาย ส่วนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย หรือ ATK เพิ่มขึ้น จำนวน 118 ราย ขณะที่มีผู้เสียชีวิต 3 ราย

ทำให้ตั้งแต่วันที่ 9-12 พ.ย.2564 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เช่น ชายอายุ 81 ปี 73 ปีและ 50 ปี ตามลำดับ และมีหญิงอายุ 61 ปีด้วย 1 ราย และตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.เป็นต้นมา มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมใน จ.เชียงราย รวมแล้ว 79 ราย

แหล่งที่มาข่าว https://www.matichon.co.th/region/news_3038506

Copyright © 2018. All rights reserved.