สองพี่น้อง..วันนี้ที่รอคอย

ผลจากการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยอักษร G ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงราย
.
เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยอักษร G เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา
.
จากการร่วมคัดกรองฯ พบว่ามีนักเรียนหลายคนที่มีมารดาหรือบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่ตัวนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย
.
มูลนิธิกระจกเงา ร่วมกับเครือข่ายสิทธิสถานะบุคคลเชียงรายได้ดำเนินการพิสูจน์ความสัมพันธ์แม่ลูก / พ่อลูก โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบในการยืนยันความสัมพันธ์
.
เคสน้องฮาริฮารัน และน้องซังการี สองพี่น้องที่เกิดจากมารดาสัญชาติไทย วันนี้น้องได้รับการขจัดความไร้รัฐไร้สัญชาติ และได้รับรองเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามสายโลหิต
.
น้องทั้งสองคน ทางโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและกลไกการแก้ไขปัญหาสถานะ บุคคลในการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดเชียงรายได้มีส่วนเข้าไปช่วยดำเนินการตั้งแต่เริ่มกระบวนการ จนได้รับอนุมัติสัญชาติไทย แต่…..
.
ยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่ยังรอการขจัดความไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งทางโครงการจะเร่งผสานความร่วมมือร่วมกับสำนักทะเบียนต่างๆ เพื่อเร่งแก้ไขและร่วมกันขจัดปัญหาโดยเร็ว

#โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและกลไกการแก้ไขปัญหาสถานะ บุคคลในการเสริมสร้างสุขภาวะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจังหวัดเชียงราย
#สสส
#เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคลเชียงราย

Copyright © 2018. All rights reserved.