เด็กไร้สัญชาติ เกิดในประเทศไทยมีสิทธิอยู่อาศัยและเดินทางได้ภายในประเทศโดยไม่ต้องขออนุญาติ

เด็กไร้สัญชาติ เกิดในประเทศไทย มีสิทธิอยู่อาศัยและเดินทางได้ภายในประเทศโดยไม่ต้องขออนุญาติออกนอกเขตควบคุม…แต่ต้องมีหนังสืบรับรองการคงฐานะการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย

ขอบคุณแหล่งข่าว  นายสันติพงษ์ มูลฟอง

Copyright © 2018. All rights reserved.