เก็บข้อมูลเยาวชน บ้านเด่น ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาได้ลงพื้นเก็บข้อมูลเยาวชนบ้านเด่น ที่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนที่อยู่นอกระบการศึกษา

Copyright © 2018. All rights reserved.