พิธีมอบบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับ นักเรียนศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา

พิธีมอบบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับ นักเรียนศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ท่านชัชวาลย์ ปัญญา ท่านนายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
.
มอบบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับนักเรียนศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา จำนวน 73 ราย
.
นักเรียน คณะครู บุคคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอฝางและคณะทำงาน ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

Copyright © 2018. All rights reserved.