กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกงเงา สำนักงานฝาง และนักศึกฝีกงาน ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Copyright © 2018. All rights reserved.