อธิการบดี ม.รังสิต มอบนามสกุล และโอกาสทางการศึกษาแก่ นางสาวหทัย คนไทยพลัดถิ่น เป็นไทยโดยสมบูรณ์

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาบลัยรังสิต มอบนามสกุลให้ นางสาวหทัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต มีภูมิลำเนาอยู่ที่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ครอบครัวเป็นชาวกะเหรี่ยงที่ไม่มีนามสกุล ซึ่งได้เลขประจำตัว 13 หลัก และทำบัตรประชาชนครั้งแรก โดยใช้นามสกุลว่า “สืบบุญตะวัน” ความหมายคือ “ผู้สืบสานความดีความงามของผู้ให้ชีวิต” พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งนอกจากทุนการศึกษาแล้ว ยังให้ที่พักในมหาวิทยาลัย ให้บัตรรับประทานอาหารฟรีในร้านอาหารของมหาวิทยาลัย

นางสาวหทัย (ไม่มีนามสกุล) เป็นหนึ่งในครอบครัวชนเผ่ากะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พ่อและแม่เป็นคนไร้สัญชาต มีพี่น้อง 2 คน หทัยเป็นคนโต และมีน้องชาย 1 คน ส่วนใหญ่เวลาติดต่อราชการจะต้องสื่อสารผ่านผู้ใหญ่บ้าน มีสิทธิเพียงอย่างเดียวที่ใช้อยู่ตอนนี้คือ สิทธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น และการออกนอกพื้นที่เพื่อมาเรียนก็จะต้องขอใบอนุญาต และต้องกลับไปต่อใบอนุญาตปีละ 1 ครั้ง

นางสาวหทัย กล่าวว่า จุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตนั้น จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ขณะนั้นทำงานอยู่ในโรงพยาบาลท่าสองยาง ประมาณ 1ปี โดยได้รับความช่วยเหลือจากนายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง โดยทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือคนไร้สัญชาติที่มารับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้งให้สิทธิในการักษาพยาบาล หลังจากนั้นได้พบกับ ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมาประชุมที่โรงพยาบาล ร่วมกับนายแพทย์ธวัชชัย และได้พบตนซึ่งได้กล่าวในที่ประชุมว่า อยากเรียนแต่ไม่มีโอกาส แม้เรียนจบไปก็ไม่มีโอกาสเข้าทำงาน เพราะว่าไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีบัตรประชาชน ดร.วรชาติ จึงแนะนำให้มาเรียนคณะกายภาพบำบัด ซึ่งคุณหมอก็สนับสนุนด้วย โดยส่วนตัวแล้วอยากเรียนอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าได้ทำความดีและช่วยเหลือคน จึงตัดสินใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต

“ตอนเรียน ม.ปลาย คิดว่าคงจะไม่ได้เรียนต่อแล้ว มาสมัครเรียนที่นี่ก็ยังไม่มีบัตรประชาชน แต่ใช้บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยแทนการสมัคร และทางมหาวิทยาลัยก็ดำเนินการให้ โดยได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เข้ามาเรียนชั้นปีที่ 1 นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาซึ่งเป็นค่าเทอมแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังให้ที่พักซึ่งเป็นหอพักของมหาวิทยาลัย และบัตรรับประทานอาหารฟรีในร้านอาหารของมหาวิทยาลัย

รู้สึกดีใจมากและกราบขอบคุณท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาครั้งนี้ และตั้งชื่อสกุล “สืบบุญตะวัน” ให้ เพราะครอบครัวเรายากจน และเป็นชนเผ่าด้วย ซึ่งการจะได้รับทุนก็ยาก เคยไม่สมัครเรียนหลายที่แต่เขาไม่รับเพราะเราไม่มีนามสกุล ไม่มีบัตรประชาชน มาเรียนที่นี่เหมือนได้อยู่กับครอบครัวเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง โดยเป้าหมายหลังจากเรียนจบจะกลับไปทำงานที่บ้านเกิด ในโรงพยาบาลท่าสองยางที่เคยทำงาน ตามความประสงค์จของผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง ด้วยที่สนับสนุนให้มาเรียนที่นี่”

ปัจจุบัน นางสาวหทัย มีบัตรประชาชนเป็นครั้งแรกในชีวิต ได้รับสิทธิในการเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ เธอบอกว่า รู้สึกดีใจมากที่จะได้มีสิทธิเหมือนคนอื่นๆ ทั้งในเรื่องการเลือกตั้ง การทำงาน การรักษาพยาบาล ฯลฯ อยากขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้โอกาส ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้โอกาสดีๆ แบบนี้จากที่ไหนอีกแล้ว

http://www.ryt9.com/s/tpd/2804315

Copyright © 2018. All rights reserved.