ตรวจ DNA อ.เมือง จ.เชียงราย

มูลนิธิกระจกเงา ร่วมกับเครือข่ายสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย และ สำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

จัดตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมบุคคลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

โดยมีบุคคลขอรับการตรวจสารพันธุกรรมประกอบด้วย บุคคลประสบปัญหาทางทะเบียนราษฎร 235 ราย บุคคลอ้างอิง 165 ราย รวมจำนวน 400 ราย

Copyright © 2018. All rights reserved.