อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิในสถานะบุคคล แก่นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) เชียงราย

 

อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิในสถานะบุคคล แก่นักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) เชียงราย

พร้อมทำความเข้าใจในประเด็น ๆ ต่าง ๆ ที่น้องสนใจใคร่รู้

– สถานที่เกิด การทำหนังสือรับรองการเกิด เพราะตามเอกสารส่วนใหญ่ระบุว่าเกิดไทย แต่ไม่รู้ขั้นตอนการดำเนินการ
– มาตรา 38 วรรค 2
– การต่ออายุบัตร
– การครอบครองทรัพย์สิน
– การก่อตั้งครอบครัว
– การกลับไปพิสูจน์สัญชาติประเทศพม่า เป็นต้น

Copyright © 2018. All rights reserved.