‘ประจิน’ คืนสิทธิคนชายขอบเข้าถึงสวัสดิการรัฐ

“ประจิน” คืนสิทธิชาวบ้าน จ.เชียงราย กลุ่มคนชายขอบ พื้นที่สูงให้มีบัตรประชาชน สร้างโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน อำนวยความเป็นธรรม ด้วยการพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร คืนสิทธิ สร้างโอกาส ให้ประชาชนชาวอ.เวียงแก่นจ.เชียงราย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปัญหากลุ่มคนไร้สัญชาติ มีความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดแนวตะเข็บชายแดน และขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร จึงไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย
รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงนโยบายรัฐบาล ว่า ตระหนักและให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ไร้สถานะ โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อแก้ปัญหาไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ดังนั้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม สำรวจและคัดกรอง มีผู้ประสงค์ขอตรวจสารพันธุกรรมทั้งสิ้น 599 คน (บุคคลตกหล่น 351 คน บุคคลอ้างอิง 248 คน)ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งผลการตรวจ ดีเอ็นเอ จะใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลที่มีความแม่นยำ และนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนตามกฎหมายร่วมกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายจ่าเน้ง แซ่วื่อ ชาวบ้านหมู่ 7 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ใช้เวลา 12 ปี กว่าจะได้บัตรประจำตัวประชาขน ช่วงที่ไม่มีบัตรไปทำงานตำรวจก็จับกุม การใช้ชีวิตลำบากมาก

ชาวบ้านอีกรายบอกว่า เกิดในเมืองไทย จึงต้องการมีบัตรประชาชน เพราะจะได้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ โดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องการได้รับเบี้ยยังชีพคนชรา

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมการปกครอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลอำเภอละงู และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มานิให้ได้รับสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสามารถนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา สิทธิในการเลือกตั้ง และสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationICERD) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี และปัจจุบันชาวมานิในสตูลจำนวนกว่า 50 คน ได้รับบัตรประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/799915

Copyright © 2018. All rights reserved.