ตัวตนที่ไร้คนมองเห็น

ในพื้นที่หลายร้อยไร่รายรอบศูนย์การเรียนที่เต็มไปด้วยไร่ส้มทั้งด้านซ้ายขวาหน้าหลัง เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็เข้ามาอาศัยพักพิงอยู่ในไร่ส้มเด็กกลุ่มนี้เป็นผู้ติดตามพ่อและแม่เข้ามาทำงานในประเทศไทยในพื้นที่ไร่ส้มซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  มีหลายครอบครัวที่เข้ามาทำงานอยู่ในไร่ส้มบางก็มีเอกสารแสดงตนและเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่อพยพเข้ามาโดยที่มีเอกสารใด ๆ เลย ทำให้ถูกจำกัดพื้นที่และต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ้อน ๆ เด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ส่วนมากจึงเป็นเด็กที่ยังไร้ซึ้งเอกสารรับรองตัวตนและ เป็นบุคคลที่ไม่เลข 13 หลัก ไม่มีหลักประกัน สุขภาพ  ไม่มีสิทธิการเดินทาง  และความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างลำบาก  และหากเด็กกลุ่มนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือทำให้เข้าสู้กระบวนการพัฒนาสถานะบุคคล ให้มีเลข 13 หลัก อย่างน้อยก็จะทำให้พวกเขามีตัวตนขี้นมาไม่ต้องอยู่อย่างคนไร้ตัวตน ไร้รัฐ ไร้สัญชาติต่อ ไป

โดย ทีมงานสถานะบุคคล มูลนิธิกระจกเงา 

Copyright © 2018. All rights reserved.