กสม.ชื่นชมแก้ปัญหาเยาวชนไร้สถานะ ส่ง “น้ำผึ้ง” ร่วมแข่งวิทย์ฯ ที่สหรัฐฯ

กสม.ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือแก้ปัญหาเยาวชนไร้สถานะ ส่ง น.ส.น้ำผึ้ง ปัญญา นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา ได้สำเร็จ

วันนี้ (14 พ.ค.2562) นางเตือนใจ ดีเทศน์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง กล่าวแสดงความยินดีที่ น.ส.น้ำผึ้ง ปัญญา นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ได้รับสัญชาติไทยและหนังสือเดินทางเพื่อขอรับวีซ่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เมืองฟินิกซ์ มลรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ว่า มีความยินดีที่ น.ส.น้ำผึ้งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ จ.เชียงราย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จนทำให้ น.ส.น้ำผึ้ง ได้รับสัญชาติไทย หนังสือเดินทางประเทศไทย และขอขอบคุณสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ได้อนุมัติวีซ่าสหรัฐอเมริกา โดยวันนี้ น.ส.น้ำผึ้ง จะเดินทางไปสมทบกับเพื่อนนักเรียนที่เดินทางไปล่วงหน้าแล้ว เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในงาน Intel International Science and engineering Fair 2019 ที่เมืองฟีนิกซ์ สหรัฐอเมริกา

นางเตือนใจ กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งที่ทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาสถานะทางกฎหมายของอดีตเด็กไร้สัญชาติ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ และช่วยให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาและหลักกฎหมายในการแก้ไขปัญหาของบุคคลไร้สถานะ โดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชน หวังว่ากรณีของ น.ส.น้ำผึ้ง จะเป็นต้นแบบนำไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สถานะทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพต่อไป

 

ขอชื่นชมมารดาและพี่ชายของ น.ส.น้ำผึ้ง ที่ได้เลี้ยงดู บ่มเพาะความเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศในระดับสากล แม้ว่าทุกคนในครอบครัวจะมีสถานะเป็นคนไร้สัญชาติ โดยไม่มีความย่อท้อ เป็นตัวอย่างครอบครัวที่อบอุ่นและมีคุณภาพ

แหล่งข่าว : http://news.thaipbs.or.th/content/280027

Copyright © 2018. All rights reserved.