มอบสัญชาติไทยให้ “น้องเกื้อ” เป็นของขวัญวันเกิดและวันเด็ก ชูมีความสามารถหลายด้าน

พม.ประสาน มหาดไทยมอบสัญชาติไทยให้ “น้องเกื้อ” เป็นของขวัญวันเกิดและของขวัญวันเด็ก หลังอยู่ในความดูแลของกรมเด็กนานกว่า 10 ปี มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มีความสามารถหลายด้านทั้งกีฬาและดนตรี

วันนี้ (11 ม.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้แก่เด็กเพื่อประกอบการขอสถานะบุคคลและสัญชาติไทยให้แก่เด็ก ตามมาตรา 7 ทวี วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ได้รับสถานะสัญชาติไทยแก่น้องเกื้อ อายุ 18 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยน้องเกื้อได้อยู่ในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน นานกว่า 10 ปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายดังกล่าว

“น้องเกื้อมีความสามารถหลายด้าน ทั้งด้านกีฬา ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล นักฟุตซอล และด้านดนตรี เป็นมือเบสวงดนตรีของโรงเรียน และเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียน ดังนั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อให้ได้สิทธิความเป็นพลเมืองไทย เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และวันเด็กแห่งชาติให้กับน้องเกื้อ” ดร.สมคิด กล่าวและว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ และมีความพยายามที่จะช่วยเหลือเด็กในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เด็กได้รับสถานะสัญชาติไทย เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสไร้สถานะบุคคล ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองไทย ตามหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่อไป


แหล่งที่มา โดย: ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่: 11 ม.ค. 2562 16:37
Copyright © 2018. All rights reserved.