อ.แม่ฟ้าหลวงเร่งดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการขอมีสัญชาติไทย

สำนักทะเบียนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย  เร่งดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคำร้องตามกระบวนการและขั้นตอนการขอมีสัญชาติไทยตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร ให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้กับชาวบ้านที่ยื่นคำร้องขอไว้  โดยนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย  ได้อนุมัติคำร้องขอสัญชาติไทยให้กับชาวชาวบ้านกว่า 1,800 คำร้อง และเร่งประสานผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับการอนุมัติสัญชาติไทยให้มาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
วันนี้ หมี่จุ่ม คาหล่า คุณยายอายุ  74 ปี ชาวอาข่าบ้านปูนะ ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ออกเดินทางจากหมู่บ้านแต่เช้าตรู่ มายังที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงราย   กว่า 8 ปีแล้วที่ครอบครัวของยายทำเรื่องขอสัญชาติไทยไว้ที่อำเภอ  โดยที่ผ่านมาได้หาพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมายืนยันรับรองตนเองและครอบครัวต่อนายทะเบียนอำเภอฯ ยายหมีจุ่มเป็นกลุ่มชนชาติพันธ์ดั้งเดิมที่เกิดในประเทศไทย ทำมาหากินตามวิถีคนชนเผ่ามานับชั่วคน  และเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านมาแจ้งกับยายว่า ให้เตรียมตัวไปถ่ายบัตรประชาชน เนื่องจากครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้านอีกจำนวนหนึ่ง   ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยจากนายอำเภอฯแล้ว
ในขณะที่ นางนวล แก้วคำ อายุ 35 ปี  ชาวไทยใหญ่หมู่บ้านเทอดไทย กล่าวทั้งน้ำตาว่า  ตัวเองเฝ้ารอโอกาสนี้มามากกว่า 25 ปี วันนี้จะเป็นวันที่ตนเองเป็นคนไทยสมบูรณ์  มีบัตรประชาชนที่จะนำไปใช้แสดงเมื่อตำรวจขอตรวจสอบ ตนเองเกิดในประเทศไทยในอำเภอแม่สาย เป็นคนไทยดั้งเดิมที่ตกสำรวจตั้งแต่รุ่นพ่อแม่   ซึ่งวันนี้นอกจากตนเองแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่ได้รับอนุมัติสัญชาติอีกกว่า 20 คนที่มารอถ่ายบัตรประชาชนในครั้งนี้ด้วย
นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า  อำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นพื้นที่พิเศษ  มีภูมิประเทศเป็นป่าเขาลำเนาไพร และมีความหลากหลายทางชาติพันธ์มาก   มีประชากร 7 หมื่นกว่าคน  มีชนเผ่าถึง 9 เผ่า และใน 70,000  กว่าคน นั้นมีสัญชาติแล้ว 50,000 กว่าคน และอีก 10,000 กว่าคน  ไม่มีสัญชาติ  ซึ่งตอนนี้ทางอำเภอได้รับแนวทางจากกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สถานะบุคคลให้กับบุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  ซึ่งตอนนี้ทางอำเภอก็เร่งดำเนินการอยู่  แต่เนื่องเพราะทางอำเภอเองก็มีข้อจำกัดในเเรื่องของบุคลากรที่มีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณและความต้องการของชาวบ้าน  ซึ่งตอนนี้ทางอำเภอก็ต้องขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ให้มาให้บริการกับชาวบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย  และก็ต้องจัดระเบียบ จัดคิว ในการดำเนินการ   ซึ่งก็จะเน้นและเร่งรัดให้กับกลุ่มเด็ก  กลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ เป็นหลัก สลับกับกลุ่มบุคคลทั่วไป  เพราะมองว่านี่คือโอกาสในการดำเนินชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาล  เรื่องอาชีพ  เรื่องการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง  ซึ่งมีหลายคนที่รอคอยโอกาสนี้อยู่  ก็อยากจะฝากว่าสำหรับคนที่มีสัญชาติไทยแล้วก็อยากให้เขาได้ใช้โอกาสไปในทางที่ดีที่งาม   เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
และในวันที่  4 ก.ค. 56 นี้ ทางอำเภอได้ทำการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชาวบ้านที่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยในครั้งนี้ ให้เดินทางมาร่วมพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับปฏิญาณตน ณ. ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ทีมข่าว TOBETHAI  มูลนิธิกระจกเงา
สนับสนุนโดย Diakonia
Mon, 07/01/2013
Copyright © 2018. All rights reserved.