พิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน และปฏิญาณตนเป็นคนดี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เมิ่อ วันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา  ทางทีมงานสำนักกฎหมายเพื่อการพิทักษ์สิทธิ  ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานใน พิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน และปฏิญาณตนเป็นคนดี  ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

ในครั้งนี้มี ผู้ได้รับลงรายการสัญชาติไทย

ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง  พ.ศ.2543   จำนวน  221  คน

ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551      จำนวน  158  คน

ตามมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551   จำนวน  5 คน

รวมผู้ได้รับลงรายการสัญชาติไทยทั้งสิ้น 384 คน

โดยมีผู้อายุครบกำหนดได้รับการจัดทำบัตรประชาชนและร่วมในพิธีในวันนี้  จำนวน  364 คน  และเพื่อให้ผู้ไดรับอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย  มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย ได้รู้ถึงสิทธิ หน้าที่  และการดำรงเป็นพลเมืองไทยที่ดี  อำเภอแม่ฟ้าหลวงจึงได้จัดพิธีปฏิญาณตน เป็นพลเมืองดี และมอบบัตรประจำตัวประชาชนและในวันนี้  มีพระสงค์  จำนวน 1 รูปได้รับสัญชาติไทยในครั้งนี้

น้องอาเพียว  แชมือ  หนึ่งในกลุ่มที่ผู้ได้รับลงรายการสัญชาติไทย  ได้กล่าวกับทางทีมงาน “ ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  เอกวิชาสังคมศาสตร์  ครอบครัวผม ยื่นพิสูจน์สถานะ ฯ ตามระเบียบ 43 กันทั้งครอบครัว  ตอนนี้ทั้งครอบครัวมีเพียงผมคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับสัญชาติไทย

ตั้งแต่จำความได้  ผมเคยยื่นขอสัญชาติมาแล้ว 3 ครั้ง  และครั้งนี้ได้ยื่นเมื่อประมาณปี 2555 และโชคดี โอกาสดีที่ได้รับอนุมัติสัญชาติในรอบนี้

เมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงจากการได้รับสัญชาติไทยในครั้งนี้ “ การได้รับสัญชาติความเป็นไทย ทำให้ผมเห็นแนวทางอนาคตของตัวเองมากขึ้น  ที่ผ่านมาตอนผมเรียนผมยังไม่มีสัญชาติไทย  ผมคิดว่าผมคงจะไม่เรียนแล้ว  เพราะเรียนไปก็ไม่ได้รับปริญญาเหมือนคนอื่นเขา ทั้งที่ความรู้ความสามารถเราก็เท่าเทียมเพื่อนที่เรียนด้วยกัน  ถือเป็นความโชคดีที่ได้เจอผู้ใหญ่ใจดี  ให้คำแนะนำให้คำปรึกษา ช่วยชี้แนะแนวทางให้ผมจนได้ร่ำเรียนมาถึงทุกวันนี้”

น้องอาเพียว ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า “ หลังจากจบปริญญาไปแล้ว  เขาอยากมีส่วนในการใช้ความรู้เหล่านี้กลับไปช่วยเหลือคนที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สถานะในบ้านเกิดของตนเอง  อยากได้มีส่วนช่วยเหลือ ”

 

write by : รัชนีวรรณ  สุขรัตน์

Copyright © 2018. All rights reserved.