กรมการปกครอง จัดพิธีมอบหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและบัตรประชาชนให้กับ 140 คนไทยไร้สัญชาติ นำร่อง ที่อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

(26 ส.ค. 56) นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและบัตรประจำตัว ประชาชนให้กับผู้ได้รับการรับรองให้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด จำนวน 140 คน ที่ผ่านการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

มีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รวมทั้งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า การจัดพิธีมอบหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและบัตรประจำตัวประชาชนให้ กับผู้ได้รับการรับรองให้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในครั้งนี้กรมการปกครองได้ เลือกพื้นที่จังหวัดตราดเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของประเทศ โดยคนไทยพลัดถิ่นทั้ง 140 คนนี้ได้ผ่านการตรวจสอบ ทั้งจากหลักฐานเอกสาร การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือการตรวจดีเอ็นเอ ตลอดจนตรวจสอบพยานและหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ จนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะ กรรมการจึงจัดให้มีพิธีมอบหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและบัตรประจำ ตัวประชาชน เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ต่อไป

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันปัญหาคนไทยพลัดถิ่นนอกเหนือจากคนไทยเชื้อสายเกาะกงที่มีปัญหาจาก เรื่องดินแดนในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้านจังหวัดตราด แล้ว ในจังหวัดอื่นอีก 4 จังหวัด คือ จังหวัดตาก ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ยังมีการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่นในกลุ่มผู้พลัดถิ่นพม่าเชื้อสายไทยอีก รวมปัจจุบันทั้ง 5 จังหวัดรวมทั้งจังหวัดตราดมีกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ขอขึ้นทะเบียนพิสูจน์ สัญชาติไว้แล้วประมาณ 18,000 คน ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ความเป็นคนไทยเพื่อให้ได้สิทธิความเป็นคนไทย เช่น 140 คนที่ได้ผ่านการรับรองในครั้งนี้

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

Copyright © 2018. All rights reserved.