ประธานวุฒิฯเปิดตรวจพิสูจน์สัญชาติที่ระนอง

ประธานวุฒิฯ จะเป็น ปธ.เปิดตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สัญชาติในภาคใต้ ในวันที่ 24 ส.ค.เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สนง.เทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง โดยมีทีมแพทย์จาก ม.อ.มาให้บริการตรวจ 3 ขั้นตอน…
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2556 นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ “โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน วุฒิสภา” เปิดเผยว่า นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา จะเป็นประธานเปิด “ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ให้แก่ผู้ยากไร้ ครั้งที่ 4” ที่ภาคใต้ ต่อจาก กทม. ภาคเหนือ และภาคอีสาน วันที่ 24 ส.ค.เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สนง.เทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง โดยมีนายประสงค์ นุรักษ์ ส.ว.สรรหาและโฆษกคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา เป็นผู้กล่าวแนะนำรายละเอียดของโครงการฯ และนายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ ส.ว.ระนอง กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการโครงการฯ  จากนั้นประธานวุฒิสภา จะมอบของที่ระลึกขอบคุณตัวแทนภาคีเครือข่ายที่ไปร่วมโครงการฯ ด้วย
สำหรับ การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ครั้งนี้ เป็นการตรวจพิสูจน์เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนของคน ไทยที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือสัญชาติไทย ให้ได้มีสิทธิสมบูรณ์ทางกฎหมายจากการที่พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดตามกฎหมาย โดยมีทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มาให้บริการตรวจ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. ถ่ายภาพทำประวัติ 3. จัดเก็บเนื้อเยื่อตัวอย่าง ตั้งเป้าหมาย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธ.ค. 2556 จำนวน 2,986 คน และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 ส.ค.2557 จำนวน 2,982 คน.
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ (http://www.thairath.co.th/content/region/365384)
Fri, 08/23/2013
Copyright © 2018. All rights reserved.