สว.ยกทีม ลงพื้นที่แม่สอด แก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ

ตาก-สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ชายแดนแม่สอด ตรวจ DNA ฟรี เพื่อแก้ไขปัญหาคนด้อยโอกาสที่ไร้สัญชาติ เตรียมให้สัญชาติไทย แก่ผู้ยากไร้ไทย-พม่า

วันนี้ (31 ส.ค. 56) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา ประกอบด้วยนายถนอม ส่งเสริม ,นายนิรันดร์ ประเสริฐกุล , นายชรินทร์ หาญสืบสาย ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า มาที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส-ผู้ยากจนและผู้ยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน ด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ DNA ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยมีผู้ด้อยโอกาส-ผู้ยากไร้ เข้ารับการตรวจ DNA จำนวนมาก

ทั้งนี้มีการตรวจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อที่จะนำข้อมูลไปประกอบการรับริงสถานะทางทะเบียนของคนไทย ที่กลุ่มเหล่านี้ยังไม่รับสถานะคนไทย หากมีการตรวจ DNA แล้วมีข้อมูลหลักฐานว่าเป็นคนไทย ก็จะได้รับสัญชาติไทยและเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ได้ทันที

นายถนอม ส่งเสริม สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ปัญหาคนไทย ไร้สัญชาติหรือไร้สถานะความเป็นคนไทยมีมานานแล้ว ซึ่งมีอยู่กระจายทั่วไปตามชายแดน ทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับสิทธิในการอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น ทาง สว.จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สัญชาติไทย สู่พลเมืองอาเซียน ด้วยการตรวจ DNA เพื่อยืนยันสถานะและเข้าสู่สิทธิการเป็ฯคนสัญชาติไทย และเป็นพลเมืองอาเซียน ตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการช่วยเหลือดูแลคนไทย การตรวจ DNA จะมีการตรวจสายเลือดทางพันธุกรรมของ พ่อ-แม่- พี่-น้อง ที่มีสัญชาติไทยและไปเทียบกับคนที่ยังไม่มีสัญชาติ หากพิสูจน์ได้ว่ามีสายเลือดหรือพันธุกรรมเดียวกันก็จะมีการเสนอขอเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ของฝ่ายปกครองต่อไป การเนินโครงการดังกล่าว ทำเพื่อประชาชนคนไทยที่ด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ DNA ในครั้งนี้ มีผู้ด้อยโอกาส-ผู้ยากจน-ผู้ยากไร้ รวมไปถึงคนไทยที่ไม่มีสถานนะทางทะเบียน และกลุ่มชาติพันธ์กระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน เข้ารับการพิสูจน์ทั้งหมด 146 คู่ตรวจ หรือทั้งหมด 288 คน

 

 

 

ศุภกร จรูญวาณิชย์ ภาพ/ข่าว ผู้สื่อข่าวอ.แม่สอด จ.ตาก

 

ที่มา :  http://www.tnews.co.th/html/news

Copyright © 2018. All rights reserved.