สังขละบุรีมอบสัญชาติ-บัตรประชาชนต่างด้าว 15 ราย

กาญจนบุรี 13 ต.ค.- นายชาธิป  รุจนเสรี นายอำเภอสังขละบุรี เป็นประธานมอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 15 คน พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกล่าวว่า ผู้ได้รับสัญญาชาติและบัตรประชาชนครั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตนให้ดี อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และที่สำคัญ  ต้องรักประเทศชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย หากไม่ประพฤติตนตามที่กล่าว อาจมีสิทธิ์ถูกเพิกถอนบัตรประชาชนได้
ด้านนายบุญรอด หงสาวดี อายุ 31 ปี หนึ่งในบุคคลที่ได้รับบัตรสัญชาติไทย กล่าวด้วยความตื้นตันว่า ตนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นครูสอนนักเรียนบ้านอุ่นรักใน อ.สังขละบุรี ดีใจและสบายใจที่ได้รับบัตรสัญชาติไทย ก่อนหน้านี้เดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวก มีความรู้สึกว่าไม่ทัดเทียมเพื่อนมนุษย์ หลังจากที่ได้รับบัตรสัญชาติไทยแล้ว รู้สึกเป็นคนอย่างสมเกียรติ มีสิทธิเท่าเทียมกัน ตนขอทำตัวเป็นคนดีของสังคม
ขณะที่ น.ส.โนรี รัศมีอุดมฤทธิ์ อายุ 25 ปี กล่าวว่า จบการศึกษาจากสถาบันราชภัฏนครปฐม ทำงานอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรี ดีใจที่ได้บัตรคนไทย ช่วงศึกษาอยู่ได้รับสิทธิ์ให้เดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ แต่ไม่สามารถไปกับกลุ่มคณะได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานสำคัญที่จะใช้เดินทางได้ ขอขอบคุณคนไทย ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และประเทศไทยที่ให้ที่พึ่งพาตนจนมีวันนี้.-สำนักข่าวไทย
Copyright © 2018. All rights reserved.