ส่ง 13 โรฮิงญากลับบังกลาเทศ หลังหลบหนีเข้าไทย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่งตัว “โรฮิงญา” ชาวบังกลาเทศ ชุดสุดท้าย จำนวน 13 คน กลับประเทศ หลังหลบหนีเข้าไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา…

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ต.ค. 56 พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ณัฐธร เพราะสุนทร รอง ผบช.สตม. นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ร่วมส่งตัวชาวบังกลาเทศ จำนวน 13 คน เดินทางกลับประเทศ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 321 เมื่อเวลา 10.35 น.ที่ผ่านมา หลังหลบหนีเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2556 บริเวณช่องตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

พล.ต.ท.ภาณุ กล่าวว่า หลังจากที่ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาได้หลบหนีเข้าเมืองมาตั้งแต่ต้นปี ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 2,058 คน โดย สตม.และบ้านเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ควบคุมดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มอบหมายให้จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งได้มีการประสานไปยังประเทศต้นทางคือ พม่าและบังกลาเทศ เพื่อรับพลเมืองของตนกลับ ซึ่งระหว่างนี้ได้มีผู้หลบหนีแสดงตนว่าเป็นพลเมืองบังกลาเทศ จำนวน 31 คน และแจ้งความประสงค์จะขอเดินทางกลับ

จากนั้นจึงประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตบังกลาเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบเพื่อพิสูจน์สัญชาติ และได้รับการยืนยันว่า มีชาวบังกลาเทศ จำนวน 28 คน ซึ่งชาวบังกลาเทศเหล่านี้จะมีเอกสารการส่งตัวจากสถานที่กักกัน มายังหน่วยพิธีการออกนอกประเทศ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ สตม. เอกสารการออกนอกประเทศของ IOM หรือตั๋ว IOM และหนังสือเดินทางชั่วคราวของ ตม.สุวรรณภูมิ ส่วนเรื่องตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมดนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตบังกลาเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดย สตม.ได้ดำเนินการส่งตัวทั้งหมดกลับประเทศ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา และวันนี้ก็เป็นชุดสุดท้าย

ส่วนชาวโรฮิงญาที่เหลือ ก็ต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติต่อ เพื่อนำส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการประสานองค์การระหว่างประเทศและประเทศที่ 3 เพื่อรับชาวโรฮิงญาไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ 3 ต่อไป.

Copyright © 2018. All rights reserved.