การสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า

การสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า

Copyright © 2018. All rights reserved.