Month: January 2021

เอกสารหนังสือคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ พิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)

ส่วนที่หนึ่ง ส่งหนังสือคำสั่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ 1. คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนไร้ยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน 2. คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนไร้ยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน 3. คำสั่งของกระทรวงมหาดไทย โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนไร้ยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียนให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด 4. คำสั่งของจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนไร้ยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน (เอกสารข้อ 2-4 อยู่ในไฟล์เดียวกัน)  ส่วนที่ 2 สรุปการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการกำหนดสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2553  สำนักงานกิจการความมั่นคงภายใน (สนมน.) จังหวัดเชียงราย 2 กรกฎาคม 2556 และ จังหวัดเชียงใหม่ 4 กรกฎาคม 2556 สำหรับในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการประชุม ชี้แจงและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการกำหนดสถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2553  ในวันที่ […]

เหตุผลของแต่ละฝ่าย

แต่ชาวบ้านเจ้าของปัญหาเอง จากที่สังเกตและสอบถามส่วนมากมาจากต่างอำเภอ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาและกำลังได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก องค์พัฒนาเอกชน(NGO) เป็นส่วนมาก ซึ่งผมเองก็แปลกใจว่า ทำไมชาวบ้านในพื้นที่ใกล้ทำไมไม่มาร่วมงาน คิดเองได้สองสามประเด็น ประเด็นแรก คือฝนตกชาวบ้านไม่อยากมาร่วมงาน สอง คือไม่ได้มีการแจ้งทางอำเภอไปถึงผู้นำในพื้นที่ให้ชาวบ้านในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จากที่ได้รับฟังการเสวนาในเวทีนี้ทำให้ผมได้คิดและแตกประเด็นได้หลักๆเป็นดังนี้คือ 1 ทางฝ่ายรัฐ(นายอำเภอและผอ.ทะเบียนกลาง)เองมองในมุมภาพรวมของประเทศ และ มีลักษณะการปกป้องรัฐและยศตำแหน่ง เป็นหลัก 2 ทางฝ่ายองค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)มองปัญหาในพื้นที่ ปัญหาของชาวบ้านเป็นหลัก และ พยายามห ตัวอย่างกรณีปัญหาที่มีคางค้างมานานให้เกิดการหาทางออกเพื่อกลุ่มคนเหล่านี้ จากสองประเด็นที่กล่าวถึงเหตุผลที่ขัดแย้งกันหรือส่วนทางกัน แล้วก็ไม่มีใคร กลุ่มใหนจะตัดสินให้เกิดแนวทางร่วมกับปัญหาที่เกิด ผลสรุปของการเสวนานี้ในเวทีนี้ ผม ยังไม่เห็นการจัดการกับปัญหาที่เป็นรูปประธรรม ของความร่วมมือทั้งสองฝ่าย แต่สิ่งที่มองเห็นอีกมุมหนึ่ง คือความพยายามของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะให้คนที่ยังไม่ได้รับสิทธิสถานะ คือพี่น้องชาวบ้านกลุ่มหนึ่งยังไม่ได้รับความเป็นธรรมตามหลัก สิทธิมนุยชน ให้ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งถูกลบล้างจากฝ่ายรัฐซึ่งมองภาพร่วมเรื่องงบประมาณ สำคัญมากกว่า ศักดิ์ศรีความเป็นคน เป็นสำคัญมากกว่า เรียกว่า “เหตุผลของแต่ฝ่าย” http://www.stateless4child.net/content/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8… Fri, 07/26/2013

วอนช่วยเหลือเพื่อซื้อเครื่องช่วยฟังและแว่นสายตา ให้คุณตาอาซอง วัย 89 ปี ให้กลับมาได้ยินและมองเห็นในบั้นปลายชีวิต

“คนบางคนมีเสื้อผ้าสวมใส่จนเหลือเฟือ แต่สำหรับคนบางคนไม่มีแม้เสื้อผ้าดีๆ สวมใส่ยามไกลเรือน”    “คนบางคนมีรองเท้าดี ๆ สวมใส่จนยากจะตัดสินใจว่าใส่คู่ไหนดี แต่สำหรับคนบางคนขอแค่มีรองเท้าสวมใส่ไม่ให้หนามตำเท้าก็เพียงพอแล้ว”      ด้วยวัย 89 ปี ของคุณตาอาซอง ทำให้หลายคนที่พบเห็นแทบไม่เชื่อเลยว่าท่านอายุเยอะขนาดนี้ การเดินเหินไม่เหมือนคนวัยเดียวกัน แต่สิ่งที่พอจะบ่งบอกได้  ว่าท่านอายุมากแล้วคือสายตาที่ฝ้าฟาง และหูที่ไม่สามารถรับรู้การได้ยินที่ชัดเจนมากนัก      ทุกครั้งที่เข้าหมู่บ้านและได้พูดคุยผ่านลูกหลานของท่าน (ท่านสื่อสารภาษาไทยไม่ได้) ถามสารทุกข์สารสุข จะมีคำบอกเล่าตลอด “ตาอยากได้ยิน อยากเห็น  ชัด ๆ จะได้ช่วยยายหาหน่อ ช่วยยายหาเงิน”      วันนี้มีโอกาสได้มารับท่านไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับการตรวจวัดระดับการได้ยิน ระหว่างการเดินทางจากหมู่บ้านถึงตัวเมือง ด้วยความกลัวของตัวเองหรืออะไร  ไม่รู้ รู้แค่ว่ากังวลใจเพราะคนแก่กับการเดินทางไกล ๆ มันจะเหนื่อยมากทีเดียว แถมเราคนขับรถด้วย เกิดอาการเกร็งเลยทีเดียว เพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเลยที่  จะขับรถให้ผู้อวุโสขนาดนี้ และอีกอย่างตาเองก็ไม่เคยเลยที่จะนั่งรถไปไหนไกล ๆ ทั้งกลัวว่าท่านจะเมารถ กลัวโน้นนี่สารพัด สุดท้ายกลายเป็นว่าตาไปได้ฉลุย    ลุยเดินหน้า มาถึงโรงพยาบาล  ตาบอกว่า ” ตั้งแต่เกิดมา […]

พิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน และปฏิญาณตนเป็นคนดี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เมิ่อ วันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา  ทางทีมงานสำนักกฎหมายเพื่อการพิทักษ์สิทธิ  ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานใน พิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน และปฏิญาณตนเป็นคนดี  ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มี ผู้ได้รับลงรายการสัญชาติไทย ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง  พ.ศ.2543   จำนวน  221  คน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551      จำนวน  158  คน ตามมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551   จำนวน  5 คน รวมผู้ได้รับลงรายการสัญชาติไทยทั้งสิ้น 384 คน โดยมีผู้อายุครบกำหนดได้รับการจัดทำบัตรประชาชนและร่วมในพิธีในวันนี้  จำนวน  364 คน […]

กรมการปกครอง จัดพิธีมอบหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและบัตรประชาชนให้กับ 140 คนไทยไร้สัญชาติ นำร่อง ที่อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

(26 ส.ค. 56) นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและบัตรประจำตัว ประชาชนให้กับผู้ได้รับการรับรองให้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด จำนวน 140 คน ที่ผ่านการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 มีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รวมทั้งคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า การจัดพิธีมอบหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและบัตรประจำตัวประชาชนให้ กับผู้ได้รับการรับรองให้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในครั้งนี้กรมการปกครองได้ เลือกพื้นที่จังหวัดตราดเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของประเทศ โดยคนไทยพลัดถิ่นทั้ง 140 คนนี้ได้ผ่านการตรวจสอบ ทั้งจากหลักฐานเอกสาร การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือการตรวจดีเอ็นเอ ตลอดจนตรวจสอบพยานและหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ จนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะ กรรมการจึงจัดให้มีพิธีมอบหนังสือรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นและบัตรประจำ ตัวประชาชน เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ต่อไป อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันปัญหาคนไทยพลัดถิ่นนอกเหนือจากคนไทยเชื้อสายเกาะกงที่มีปัญหาจาก เรื่องดินแดนในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้านจังหวัดตราด แล้ว ในจังหวัดอื่นอีก 4 จังหวัด คือ […]

เครือข่ายโครงการคุ้มครองเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ ร่วมกับ องค์กร plan international ร่วมกันจัดเวทีสาธารณะจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา  เครือข่ายโครงการคุ้มครองเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ ร่วมกับ องค์กร plan international ร่วมกันจัดเวทีสาธารณะจังหวัดเชียงราย  ประเด็น “ เด็กกับความหวังการได้เป็นคนถูกกฏหมายและได้สัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง และ 7 ทวิวรรคสาม แห่ง พรบ. สัญชาติ ฉบับที่ 4 ปี 2551”  ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี  นายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน  และร่วมเวทีพูดคุยประเด็นปัญหากับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย  นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทย   กลุ่มแกนนำชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย  กลุ่มแกนนำชาวบ้านที่ยื่นคำร้องขออนุมัติสัญชาติไทย และอยู่ระหว่างการรออนุมัติคำร้อง  กลุ่มผู้นำชุมชนหมู่บ้านในตำบลเทอดไทย  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครองค์กรพัฒนาเอกชน  รวม  80  คน วัตถุประสงค์การจัดอบรม […]

ประธานวุฒิฯเปิดตรวจพิสูจน์สัญชาติที่ระนอง

ประธานวุฒิฯ จะเป็น ปธ.เปิดตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สัญชาติในภาคใต้ ในวันที่ 24 ส.ค.เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สนง.เทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง โดยมีทีมแพทย์จาก ม.อ.มาให้บริการตรวจ 3 ขั้นตอน… เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2556 นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ “โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิ์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน วุฒิสภา” เปิดเผยว่า นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา จะเป็นประธานเปิด “ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ให้แก่ผู้ยากไร้ ครั้งที่ 4” ที่ภาคใต้ ต่อจาก กทม. ภาคเหนือ และภาคอีสาน วันที่ 24 ส.ค.เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สนง.เทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง โดยมีนายประสงค์ นุรักษ์ ส.ว.สรรหาและโฆษกคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ […]

สว.ยกทีม ลงพื้นที่แม่สอด แก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ

ตาก-สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ชายแดนแม่สอด ตรวจ DNA ฟรี เพื่อแก้ไขปัญหาคนด้อยโอกาสที่ไร้สัญชาติ เตรียมให้สัญชาติไทย แก่ผู้ยากไร้ไทย-พม่า วันนี้ (31 ส.ค. 56) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา ประกอบด้วยนายถนอม ส่งเสริม ,นายนิรันดร์ ประเสริฐกุล , นายชรินทร์ หาญสืบสาย ,นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า มาที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส-ผู้ยากจนและผู้ยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน ด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ DNA ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยมีผู้ด้อยโอกาส-ผู้ยากไร้ เข้ารับการตรวจ DNA จำนวนมาก ทั้งนี้มีการตรวจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อที่จะนำข้อมูลไปประกอบการรับริงสถานะทางทะเบียนของคนไทย ที่กลุ่มเหล่านี้ยังไม่รับสถานะคนไทย หากมีการตรวจ DNA แล้วมีข้อมูลหลักฐานว่าเป็นคนไทย ก็จะได้รับสัญชาติไทยและเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ได้ทันที นายถนอม ส่งเสริม สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ปัญหาคนไทย ไร้สัญชาติหรือไร้สถานะความเป็นคนไทยมีมานานแล้ว ซึ่งมีอยู่กระจายทั่วไปตามชายแดน ทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับสิทธิในการอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น ทาง สว.จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สัญชาติไทย […]

ดีเอสไอช่วยชาวบ้านสู้คดีนายทุนไล่ที่

ดีเอสไอลงพื้นที่ชุมชนราไวย์เกาะภูเก็ตเก็บหลักฐานเพิ่มเติม ช่วยชาวบ้านสู้คดีนายทุนฟ้องขับไล่ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายเรวัต แสงโชติ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการศูนย์ปฏิบัติการแผนที่ และภูมิสารสนเทศ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนชาวเล ราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อเก็บพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นก่อนปี 2497 ทั้งนี้ได้สำรวจขุดหาโครงกระดูกศพของบรรพบุรุษในพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ชาวบ้านได้ทำกันมาในอดีต และรวมถึงการสอบสวนบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ก่อนปี 2497 เพื่อให้ชาว บ้านใช้เป็นพยานหลักฐานในการสู้คดีหลังมีกรณีพิพาทระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับนายทุนผู้อ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตั้งแต่ปี 2508 และออกโฉนดที่ดินได้เมื่อปี 2514 และมีการฟ้องขับไล่ให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยมายาวนานกว่า 300 ปี โดยที่ดินดังกล่าวในปัจจุบันมีชาวเลอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างแออัดกว่า 200 ครัวเรือน  พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวว่า จากการที่ชาวบ้านได้มาร้องเรียนกับกระทรวงยุติธรรมก็ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน มีทั้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และทางสำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต เข้ามาดำเนินการสำรวจว่าในกิจกรรมที่อยู่บนพื้นที่ชุมชนราไวย์ มีกิจกรรมอะไรบ้างในอดีต ที่เขาได้ทำกันมา เราก็ได้รับทราบข่าวจากชาวบ้านว่า มีเรื่องของการฝังศพ ซึ่งเขามักจะฝังศพใกล้กับบ้านเรือนของเขา เนื่องจากความรักความผูกพัน เลยมีการฝังศพไว้จำนวนมาก พ.ต.ท.ประวุธ กล่าวอีกว่า […]

สธ.ขายบัตรประกันสุขภาพ แม่-เด็กต่างด้าวเข้าถึงบริการที่จำเป็น

นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีนโยบายให้การดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มรายอายุ 4 กลุ่ม ได้แก่ 0-5 ปี อายุ 6-20 ปีอายุ 21-60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ตั้งเป้าพัฒนาให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย กลุ่มอายุ 21-60 ปี เน้นการมีสุขภาพดี ส่วนอายุ 60 ปี ดูแลสุขภาพก่อนถึงวาระสุดท้ายชีวิต โดยกระทรวงสาธารณสุข จะเน้นใช้ 3 กลยุทธ์ได้แก่ การเข้าถึงบริการ คุณภาพบริการ และการบูรณาการดูแลร่วมกับหน่วยงานอื่นปัญหาที่พบขณะนี้คือการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและแม่พบว่าแม่ฝากครรภ์ช้า ทำให้เด็กในครรภ์ขาดโอกาสการพัฒนาสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดมาจากความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจการใช้สิทธิ์ไม่ถูกต้อง นายกรัฐมนตรีจึงมีนโยบายให้หญิงตั้งครรภ์สามารถฝากท้องได้ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใช้เชื่อมโยงกันได้ทุกแห่ง และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค รองรับการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ร่วมกับกระทรวงอื่นๆ นอกจากนี้ในกลุ่มของหญิงต่างด้าวที่ตั้งครรภ์และเข้ามาทำงาน หรือติดตามสามีเข้ามา กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพราคา 2,200 บาท และค่าตรวจสุขภาพอีก 600 […]

1 2 3 4 56
Copyright © 2018. All rights reserved.