article

หม่อง ทองดี สุดดีใจ ทำบัตรประชาชน เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ สิ้นสุด 9 ปีที่รอคอย

หม่อง ทองดี สุดดีใจ ทำบัตรประชาชน เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ สิ้นสุด 9 ปีที่รอคอย หม่อง ทองดี สุดดีใจ – เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ต.ค. นายหม่อง ทองดี อดีตนักเรียนแชมป์เครื่องบินกระดาษพับ ที่เป็นคนไร้สัญชาติ พร้อมนายยุ่น ทองดี พ่อ เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าพบนายบุญส่ง แสงกฤช ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อขอรับหนังสือที่กรมการปกครอง กำหนดเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก่อนเข้าไปเพิ่มชื่อที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ต.สุเทพ แล้วได้ย้อนกลับมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนในที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สิ้นสุดการรอคอย และการต่อสู้เพื่อขอสัญชาติไทยที่ใช้เวลายาวนานถึง 9 ปีด้วยกัน ซึ่งหม่อง ลงอยู่ในทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านที่ครอบครัวเช่าไว้ เลขที่ 36 ม.7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายหม่อง ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่ได้รับสัญชาติแล้ว ตนจะทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหหารก่อน เนื่องจากอายุ 21 ปี […]

รมว.แรงงาน ลุยพื้นที่เชียงรายสำรวจแรงงานต่างด้าว

รมว.แรงงาน ลุยพื้นที่เชียงรายสำรวจแรงงานต่างด้าว พบแรงงานพม่าขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมากที่สุด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เชียงรายเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานผู้ประกันตนต่างด้าว แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน ความรู้ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และบริการด้านแรงงานแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ บริษัทชา 101 จำกัด ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน ความรู้ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้กับแรงงานต่างด้าว โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และและสามารถใช้สิทธิที่พึงมีได้อย่างถูกต้อง สำหรับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดเชียงราย มียอดแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 จำนวน 11,551 คน โดยเป็นสัญชาติอื่นๆ 1,320 คน เป็นแรงงาน ต่างด้าว 3 สัญชาติ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการปัญหาสถานะบุคคล”ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2556 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการปัญหาสถานะบุคคล” ในประเทศไทย สนับสนุนโดย องค์กรไออาโกเนีย ประเทศไทย จัดโดยศูนย์ประสานงานด้านสถานะและสิทธิบุคคล (ศสบ.) ณ โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานองค์กรเครือข่าย รวม 20 องค์กร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 30 คน เน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกรมการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดตาก รวมไปถึงองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านสถานะบุคคล รวม 32 องค์กร ที่ทำงานในพื้นที่รอยต่อตะเข็บชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากรในแถบนั้น จนบางรายยากที่จะสืบค้นที่มาของถิ่นกำเนิด ลากยาวปัญหาด้านสถานะบุคคลมาถึงปัจจุบัน จากปัญหาด้านสถานะบุคคล ด้านทะเบียนราษฎร ด้านการพิสูจน์ตัวบุคคล ฯ ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องใช้ความรู้ความรอบคอบที่ค่อนข้างมีรายละเอียดมาก ทั้งกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์หรือที่เรียกว่าบริบททางสังคม ที่ผ่านมาทางผู้ปฏิบัติงานได้ทำหน้าที่ลองผิดลองถูก ไม่กล้าตัดสินใจหรือดำเนินการ จึงส่งผลกระทบทั้งตนเอง […]

1 10 11 12
Copyright © 2018. All rights reserved.