admin

แฉ แรงงานพม่า ทะลักเข้าไทย ด้านเมืองกาญจน์ เหตุด่านน้อย หอการค้า ชี้ต้องการนับล้านคน

วันที่ 13 พ.ย.63 มีงานเสวนาออนไลน์เรื่อง “ปัญหาแรงงานข้ามชาติซับซ้อน หรือซ้ำซาก” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายอดิศร เกิดมงคล เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน น.ส.สุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และดำเนินรายการโดย น.ส.ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters นายสุชาติ กล่าวว่า เราต้องดูแลแรงงานข้ามชาติเหมือนคนไทย ทั้งเรื่องสุขภาพและสาธารณสุข ขณะนี้เราฉีดวัคซีนไปให้พวกเขาแล้วเกือบ 5 แสนโดส การที่แรงงานทะลักตามแนวชายแดน ด้านหนึ่งก็เป็นภาพบวกของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเพราะมีการเปิดประเทศและมีความต้องการแรงงาน จริงๆ แล้วเราได้ทำแผนและเตรียมนำเข้าแรงงานตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว แต่ตอนนั้นสถานการณ์โควิดในประเทศพุ่งสูงถึง 2 หมื่นคน ขณะที่แรงงานข้ามชาติเป็นจำเลยของสังคม เพราะการแพร่ระบาดใครๆ ก็มาลงที่แรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ตามเมื่อประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนและมีการเปิดประเทศ เราจึงได้มีการหารือเรื่องการนำเข้าครั้งใหม่โดยตนได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเก็บวัคซีนไว้ 5 แสนโดส สำหรับการนำแรงงานที่จะนำเข้า เราพยายามแก้ปัญหาที่ต้นทาง “อยากเชิญทุกคนมาช่วยคิดเพื่อแก้ปัญหาแรงงานระยะยาว เราไม่อยากแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เราต้องการวางแผนระยะยาว ผมเองไม่ได้รอบรู้หมดทุกอย่าง”นายสุชาติ กล่าว ด้าน น.ส.สุธาสินี กล่าวว่า ก่อนระบาดของโควิด แรงงานข้ามชาติจำนวนหนึ่งที่หนังสือเดินทางหมดอายุและต้องกลับไปทำหนังสือเดินทางในประเทศต้นทาง ซึ่งระหว่างนั้นได้เกิดการแพร่ระบาด ทำให้แรงงานที่ไม่สามารถกลับเข้ามาได้เพราะประเทศไทยปิดพรมแดน ขณะที่แรงงานอีกจำนวนมากในเวลานั้นได้ถูกครอบครัวเรียกตัวกลับบ้าน ทำให้แรงงานจำนวนมากหนีกลับประเทศ ทำให้เกิดสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานกลายเป็นโอกาสของนายหน้าค้าแรงงานโดยอ้างว่าเข้ามาง่ายและเข้ามาทำเอกสารในประเทศไทยโดยต้องจ่ายค่าหัว ซึ่งขณะนี้มีแรงงานพม่าเข้ามามากที่สุดเพราะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดและความไม่สงบภายในพม่า […]

จัดล่ามอำนวยความสะดวก แรงงานข้ามชาติในเชียงรายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ครึ่งวันฉีดเสร็จกว่า 200 คน

เชียงรายระดมฉีดวัคซีนแรงงานข้ามชาติ ป้องกันโควิด-19 ระบาด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือจีเอ็มเอส ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือแรงงานช้ามชาติ จ.เชียงราย ทำการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่ามีแรงงานข้ามชาติเข้ารับการฉีดประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาและไม่สามารถใช้การสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างเต็มที่ บางคนสามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดได้ แต่อ่านและเขียนไม่ได้ ทำให้มีปัญหาเรื่องการจัดทำเอกสาร การสอบประวัติ และอื่นๆ ศูนย์แรงงานข้ามชาติ จ.เชียงราย ได้จัดล่ามแปลภาษาคอยให้การช่วยเหลือ ทำให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติได้รับการฉีดวัคซีนด้วยดี โดยล่ามแปลตั้งแต่การแจ้งให้ไปลงทะเบียน แสดงเอกสาร การนั่งรอ และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายได้ประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ ทำให้แรงงานแต่ละคนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และใช้เวลาเพียงประมาณครึ่งวันก็สามารถฉีดวัคซีนแล้วเสร็จทั้งหมด ทั้งผู้ที่เพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก เข็มที่ 2 และมีบางส่วนที่ได้รับเข็มที่ 3 ขณะที่ภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 15,000 คน นายสืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการสำนักวิชานวัตการสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะผู้ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ จ.เชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมาศูนย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลนครเชียงรายนำแรงงานข้ามชาติเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วขั้นต่ำ 1,000 […]

เผยแรงงานเมียนมาทะลักไทยชายแดนเมืองกาญจน์ เหตุด่านน้อย

เผยแรงงานพม่าทะลักไทยด้านเมืองกาญจน์เหตุด่านน้อย “สุชาติ” ประกาศดูแลแรงงานต่างด้าวเหมือนคนไทย หอการค้าไทยชี้ความต้องการพุ่งนับล้านคน นักวิชาการแนะรัฐทำยุทธศาสตร์ชาติ-อย่าทำแค่มติ ครม.เป็นครั้ง 13 พ.ย.2564 – มีงานเสวนาออนไลน์เรื่อง “ปัญหาแรงงานข้ามชาติซับซ้อน หรือซ้ำซาก” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผศ.ดร. กิริยา กุลกลการ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายอดิศร เกิดมงคล เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน น.ส.สุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และดำเนินรายการโดย น.ส.ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters นายสุชาติ กล่าวว่าเราต้องดูแลแรงงานข้ามชาติเหมือนคนไทย ทั้งเรื่องสุขภาพและสาธารณสุข ขณะนี้เราฉีดวัคซีนไปให้พวกเขาแล้วเกือบ 5 แสนโดส การที่แรงงานทะลักตามแนวชายแดน ด้านหนึ่งก็เป็นภาพบวกของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเพราะมีการเปิดประเทศและมีความต้องการแรงงาน จริงๆ แล้วเราได้ทำแผนและเตรียมนำเข้าแรงงานตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว แต่ตอนนั้นสถานการณ์โควิดในประเทศพุ่งสูงถึง 2 หมื่นคน ขณะที่แรงงานต่างด้าวเป็นจำเลยของสังคม […]

บิ๊กตู่’ สั่งเร่งทำ MOU นำเข้าแรงงานในส่วนขาดแคลน ตัดขบวนการค้ามนุษย์

บิ๊กตู่’ สั่งเร่งทำ MOU นำเข้าแรงงานในส่วนขาดแคลน ตัดขบวนการค้ามนุษย์ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามสื่อมวลชนตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มอบหมายถึงกรณีการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวทะลักเข้าไทย ว่าได้มีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมอบหมายให้มีการพิจารณาดำเนินการทำบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU นำเข้าแรงงานในส่วนที่ขาดแคลน แต่จะต้องปลอดภัยจากโควิด-19 ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจการก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงัก และบางกิจกรรมที่ขาดแคลน ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการลักลอบ แม้ทุกวันนี้จะมีการสกัดกั้นและควบคุมรวมถึงการส่งกลับแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายทุกวัน ตลอดจนได้มีการติดตามสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนำพาแรงงานเถื่อนเข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุน ข้าราชการ เรือ รถรับจ้าง ถือเป็นขบวนการค้ามนุษย์ แหล่งที่มาของข่าว https://www.matichon.co.th/politics/news_3033546

ตร.แม่สาย-ตม.รวบคนขับรถตู้ทะเบียนเชียงใหม่ ขนต่างด้าวแหกโค้งชายแดนแม่สาย

เชียงราย – ตำรวจแม่สาย-ตม.รวบคนขับรถตู้ทะเบียนเชียงใหม่ขนต่างด้าวเต็มคันเตรียมพาล่องกรุง แลกค่านายหน้าหัวละกว่า 20,000 บาท แต่รถแหกโค้งเกือบชนบ้านเรือนชาวบ้าน วันนี้ (9 พ.ย. 64) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งมีอุบัตเหตุเกิดขึ้นบนถนนภายในหมู่บ้านสันนา หมู่ 2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมา เมื่อ 02.30 น.ที่ผ่านมา จึงประสานกับทหาร ร้อย”ม.4 ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง ฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ติดหมายเลขทะเบียน นง 1839 เชียงใหม่ สภาพแหกโค้งหลุดออกจากผิวถนนพุ่งเข้าชนกับราวโลหะตรงขอบทางจนเกือบหลุดเข้าไปชนบ้านที่อยู่ติดถนน ภายในรถมีคนอยู่หลายคน เจ้าหน้าที่จึงได้ให้การช่วยเหลือพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก แต่จากการตรวจสอบกลับพบว่าคนที่อยู่บนรถเป็นชาวต่างด้าวสัญชาติเมียนมา รวมจำนวน 14 คน เป็นชาย 11 คน และหญิง 5 คน ทั้งหมดไม่มีเอกสารการเข้าออกประเทศ ขณะเดียวกัน ประเทศไทยและเมียนมามีการปิดพรมแดนห้ามการเข้าออกของผู้คนตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวคนทั้งหมดเอาไว้ จากนั้นนำตัวไปตรวจคัดกรอง […]

อำเภอเวียงแหงดำเนินแล้วจำนวน 35 คำร้อง ตามคำร้อง ท.ร.31

ฝ่ายสิทธิสถานะบุคคล มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง ร่วมกับเครือข่ายสิทธิสถานะบุคคลเชียงราย ร่วมประชุม ติดตามการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร (G) ระดับสถานศึกษา ณ สำนักทะเบียนอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ . จากการดำเนินงานประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการหนุนเสริมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกัน ในระดับเครือข่ายการดำเนินงาน เป็นผลให้ปัจจุบัน สำนักทะเบียนอำเภอเวียงแหง ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นบุคคลประเภท 0 กลุ่ม 00 ตามคำร้อง ท.ร.31 จำนวน 35 คำร้อง . จากนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ทั้งหมด 573 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 10 ราย – ย้าย/จบการศึกษา 76 ราย – ติดต่อไม่ได้ 3 ราย – ไม่มีตัวตน 2 ราย – มีเลข 13 หลักแล้ว 51 ราย – ดำเนินการสอบ […]

ปฏิบัติการ ‘เปิดทะเลหมอก’ กองปราบกวาดล้างเครือข่ายแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ชาวต่างชาติรวมกว่า 53 ราย

สืบเนื่องจาก ตำรวจ กก.4 บก.ป. ได้รับเเจ้งเบาะเเสว่ามีกลุ่มคนต่างด้าวจำนวนมาก คาดว่าน่าจะหลบหนี เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย มาพักอาศัยกระจายอยู่ในรีสอร์ทต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้านรักษ์ไทย หมู่ที่ 6 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มคนดังกล่าวมีการจับกลุ่ม มั่วสุมทำกิจกรรมน่าสงสัย ก่อความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ประกอบกับมีความกังวลเรื่องการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้คนในพื้นที่เกรงว่าอาจจะมีการนำพาเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาแพร่กระจายให้กับคนในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. จึงได้ทำการสืบสวนกรณีดังกล่าวโดยละเอียด โดยใช้เวลากว่า 1 เดือน จนทราบว่ากลุ่มคนต่างด้าวที่ต้องสงสัยว่าหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายนั้น มีจำนวนประมาณ 80 คน ได้ทำการเช่าเหมาทั้งรีสอร์ท โดยห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณรีสอร์ท ดังกล่าว มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต้องสงสัย คล้ายร่วมกันประกอบอาชีพบางอย่าง มีการประชุมแจกแจงหน้าที่ในการทำงาน และใช้โทรศัพท์ในห้องประชุมพร้อมๆ กันจํานวนหลายคน ลักษณะคล้ายพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ยังตรวจสอบพบอีกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ มีการว่าจ้างคนในพื้นที่ให้คุ้มครองความปลอดภัย ลักษณะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อทำการตรวจค้นเป้าหมาย จำนวน 6 เป้าหมาย ในพื้นที่หมู่บ้านรักษ์ไทย หมู่ที่ 6 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยในวันที่ […]

1 2 3 4 5 72
Copyright © 2018. All rights reserved.